Om oss

Humlegården är en liten förskola som ligger mitt i ett lugnt villaområde.

Vi har en fin inhägnad gård där barnen kan leka och det är nära till grönområden. Våra lokaler är anpassade för att ta emot barn med hörselnedsättning. Vi har plats för cirka 30 barn som är uppdelade på avdelningarna Solrosen och Regnbågen. På båda avdelningarna går barn med hörselnedsättning integrerat med hörande barn. Vår personal har kompetens inom hörselnedsättning och CI, cochleaimplantat.

Hos oss har all personal erfarenhet och kunskap att arbeta med barn som har hörapparat eller CI.

Trygg inskolning

Vem lämnar pappa idag? Hos oss lämnar barnen sina föräldrar och inte tvärtom. Under vår uppstartsperiod använder vi oss av gruppinskolningar som både barn och föräldrar blir trygga av. Som förälder får du chansen att prata med andra föräldrar som är i samma situation, dela tankar, oro och erfarenheter. Det skapar gemenskap och sammanhållning. Ditt barn möter barn och pedagoger som välkomnar till spännande erbjudanden i våra lärmiljöer.

Nyfikna barn och pedagoger

Verksamhetens mål: I våra förskolor ska barnen ges möjlighet att utveckla sitt lärande genom ämnesövergripande tema.

Kan man bygga ett träd? Vi utgår från barnens idéer och frågor i vardagen när vi formar teman och projekt. Våra pedagoger lyssnar och stöttar där det behövs och hjälper till i barnens utmaningar. Hos oss är barnen utforskare och pedagogerna medforskare. Vi är nyfikna tillsammans varje dag och gör varje dag på förskolan meningsfull.

Hundraspråkliga miljöer

Verksamhetens mål:Våra lärmiljöer ska erbjuda en mångfald av uttrycksformer som inkluderar och utmanar barn och vuxnas ”100 språklighet”.

Vi vill bygga Rådhuset! Utifrån barnens intressen och idéer skapar vi lärmiljöer med rum för fantasi, bygg och konstruktion, skapande och reflektion. Vi ger barnen material och miljöer där många olika språk och uttryck kan användas i utforskande och lek. När vi är utomhus på vår egen gård lockas barnen att delta och möta varandra, utforska och lära tillsammans. Vi förbinder gärna ute- och innemiljöerna genom att erbjuda liknande utmaningar men med olika material.