Så blir vi bättre

På vår förskola strävar vi alltid efter att förbättra vår verksamhet. För att göra det har vi genomgått en Qualis-granskning för att kartlägga våra styrkor och svagheter.

Q-Steps kvalitetssäkringssystem Qualis mäter kvaliteten på arbetet i verksamheten. Genom alla intressenters perspektiv visar Qualis en sammantagen bild av styrkor och förbättringsområden i verksamheten. Cirka 50 kommuner runtom i Sverige använder sig av Qualis kvalitetssäkring i förskolor, skolor, fritidsgårdar, musik- och kulturskolor samt inom äldreomsorgen.

Så här stod det i Qualis certifieringen av Humlegårdens förskola

Vi ser att förskolan skapar nyfikenhet och lust att lära hos varje barn och att förskolan har metoder att följa upp och dokumentera barnens utveckling och lärande.

Barnen uppmuntras att göra egna val i sitt lärande på många olika sätt kan vi se hur barnen har möjlighet att välja vad de vill göra och lära sig på förskolan. Ett rikt utbud av material och aktiveter finns att tillgå. Stor del lek och skapande material finns i barnen höjd.