Så arbetar vi

På Humlegårdens förskola har vi två avdelningar. På Solrosen går barn i åldern 1-3 år och på Regnbågen går barn i åldern 3-5 år.

Vårt erbjudande

Den röda tråden och gemensamma värdegrunden är viktig för oss på Humlegården och du som förälder hos oss eller besökare ska känna igen dig i mötet med våra två avdelningar. Gemensamt för våra avdelningar är att vi ser barn som kompetenta och med en vilja och lust att lära. För oss pedagoger innebär detta att vi bygger upp en lärmiljö inomhus och utomhus som både utmanar och möter barnen i sin nyfikenhet. På Humlegården erbjuder vi en genomtänkt och pedagogisk verksamhet för alla våra barn.

För att kunna möta varje barn och få en lägre ljudnivå på avdelningarna delar vi upp barnen i mindre grupper. Avdelningarna har en ljudanpassad lärmiljö som är till fördel för både barn med hörselnedsättning och hörande barn. Vi lägger stort fokus på att skapa trygga och harmoniska barngrupper där alla blir sedda och kommer till tals.

De barn som behöver vila sover utomhus i egna vagnar. Vi upplever att utomhusvila främjar barnens hälsa.